Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze

W dniach 12- 13 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się konferencja dot. Współpracy w obszarach funkcjonalnych na szczeblu samorządów. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządów, Wiceminister Rozwoju i.... Nasza skromna ekipa. Zapewnialiśmy tłumaczenie oraz nagłośnienie wydarzenia.