XVIII sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe "Diagnostyka i remonty urządzeń Cieplno - Mechanicznych"

"Diagnostyka, remonty, wyzwania i nie tylko"
Za nami XVIII Sympozjum Informacyjno - Szkoleniowe "Diagnostyka i remonty urządzeń Cieplno - Mechanicznych Elektrowni. "
W Sympozjum wzięło udział 130 przedstawicieli prawie wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni, Urzędu Dozoru Technicznego, krajowych firm remontowych i diagnostycznych, innych podmiotów związanych z polską energetyką, a także zagranicznych firm i ośrodków naukowych.
Clever Group Polska też uczestniczyła w tym wydarzeniu ze strony technicznej.
Zapewniliśmy: nagłośnienie konferencyjne,  sprzęt do tłumaczeń symultanicznych, sprzęt konferencyjny,  a także całkowitą obsługę techniczną