XVI Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Na PGE Narodowy odbył się XVI Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Dwa dni dla przedsiębiorców: ponad 60 prelegentów, 8 ścieżek tematycznych, wiedza, inspiracje, warsztaty i dobre praktyki.
Wystąpienia przedstawicieli start-upów, ekspertów zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli działów HR i instytucji zaangażowanych w rozwój firm z sektora MSP, organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

MiŚP