Konferencja na Akademii Sztuki Wojennej

Po raz ósmy współpracujemy z Akademią Obrony Narodowej, która korzysta z naszej kompleksowej obsługi tłumaczeń symultanicznych, polegającej na zabezpieczeniu sprzętu, również tłumaczy w języku angielskim. Jako potwierdzenie dostaliśmy pozytywną referencję i zainteresowanie kontynuowaniem dotychczasowej współpracy w przyszłości.
w Akademii Sztuki Wojennej gościł profesor Robert O. Keohane z Uniwersytetu Princeton. Ceniony powszechnie teoretyk szkoły „nowego porządku światowego” przedstawił wykład na temat "Podważanego multilateralizmu we współczesnym świecie".
Prof. Keohane mówił o dzisiejszej strukturze porządku światowego, powiązaniach między jego aktorami oraz możliwościach wchodzenia do i wychodzenia ze struktur różnych instytucji i organizacji międzynarodowych. Dyskusja towarzysząca wykładowi objęła szerokie spectrum problemów – od polityki międzynarodowej Rosji, przez współczesny terroryzm do polityki Unii Europejskiej.
Wykład był kolejnym przedsięwzięciem z udziałem wybitnych światowych politologów w ramach cyklu "Security and International Relations", realizowanego we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

AON