Międzynarodowy Kongres Europasja


250 osób z całej Europy przyjechało pod koniec marca do Cieszyna. Powodem była 32. Międzynarodowy Kongres Europasja, który trwał od 31 marca do 4 kwietnia.
Do Cieszyna przybyli między innymi Austriacy, Belgowie, Chorwaci, Czesi, Francuzi, Hiszpanie, Niemcy, Słowacy i Włosi. Aby mogli się ze sobą porozumiewać nasza firma zapewniała potrzebny do tego cyfrowy sprzęt do tłumaczeń symultanicznych .